Maxtid

Maxtiden är 8 timmar. De löpare som inte har lämnat Tyresta By kl. 16:00 (dvs efter 6 timmar) kommer ej att tillåtas fortsätta!