Åldersgräns

För att starta i Sörmland Ultra Marathon krävs att deltagaren har fyllt 18 år. Detta då deltagande sker på egen risk.